Clenie kontenerów

Oferujemy kompleksową obsługę celną przesyłek w imporcie, eksporcie, tranzycie w procedurze standardowej. Szczególnie zachęcamy naszych klientów do clenia towarów w Hamburgu, gdyż brak płatności przy odprawie 22-procentowego podatku VAT przynosi polskiemu importerowi wiele oszczędności, które może przeznaczyć na inne cele.

17 Years of Success

Energy is at the heart of everything we do